Loading


Đặng Đức Long

long.dang@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về CNSH và Tin sinh học

Nguyễn Thị Mỹ Hương

huong.nguyen@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về KH quản lí, khởi nghiệp

Trần Thế Vũ

vu.tran@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về KH máy tính

Trần Mạnh Hùng

hung.tran@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về KH Dược liệu

Dương Nguyễn Minh Huy

huy.duong@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về Kinh tế

Bùi Minh Trang

trang.bui@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về Kế toán

Nguyễn Văn Nhân

nhan.nguyen@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về Kế toán

Mai Nguyên Thanh

thanh.mai@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về Kinh tế

Trần Nguyễn Hồng Vân

Nghiên cứu về Tài chính

Nguyễn Thị Thùy Dương

duong.nguyen@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về CN Sinh học

Lê Mạnh Linh

linh.le@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về Hóa

Đoàn Minh Thu

thu.doan@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về Sinh học phân tử

Phạm Thanh Phong

phong.pham@vnuk.edu.vn
Nghiên cứu về công nghệ điện tử

Đỗ Thị Như Hoa

hoa.do@vnuk.edu.vn
Thư kí nghiên cứu

<

 

Giáo sư thỉnh giảng

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi