Loading

 

Giảng viên/ Nhà nghiên cứu

Chúng tôi thường xuyên tìm kiếm ứng viên là các nhà nghiên cứu, giảng viên trong các lĩnh vực sau đây:
– Công nghệ thông tin
– Quản trị kinh doanh
– Công nghệ sinh học

Yêu cầu
– Có bằng tốt nghiệp Chương trình tiến sĩ đào tạo bằng tiếng Anh một trong ba ngành trên;
– Có kinh nghiệm giảng dạy
– Có trình độ IELTS 6.0 trở lên, hoặc các chuẩn tương đương khác;

Điều kiện ưu tiên
– Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài;

Nộp hồ sơ
Việc tuyển dụng vào VNUK chính thức do Ban tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng tổ chức. Các ứng viên nộp hồ sơ qua kênh VNUK nhằm giúp chúng tôi xác định nguồn ứng viên tiềm năng cho các đợt tuyển dụng tiếp theo.
Xin vui lòng gửi hồ sơ gồm Đơn xin việc, Lý lịch và 02 thư giới thiệu cho TS. Tran Manh Hung tại địa chỉ: hung.tran@vnuk.edu.vn

Sponsors