Loading

Thông tin chung

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: 158A Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 05113.64.65.77
Đường dây nóng: 0905.55.66.51
Email: contact@vnuk.edu.vn

Liên hệ nghiên cứu

ThS. Đỗ Thị Như Hoa, Chuyên viên
Phòng Nghiên cứu và Hợp tác Doanh nghiệp
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng
Số điện thoại: 05116 29 88 68

Liên hệ đào tạo

ThS. Đỗ Thị Như Hoa, Chuyên viên
Phòng Nghiên cứu và Hợp tác Doanh nghiệp
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng
Số điện thoại: 05116 29 88 68

Sponsors