Quy định của trường

Quy định chuẩn Tiếng Anh sinh viên Khóa 2019

Xem quy định tại đây.