Quy định của trường

Quy định chuẩn Tiếng Anh sinh viên Khóa 2017 trở về trước

Xem quy định tại đây.