Quy định của trường

Bảng tham chiếu quy đổi các loại chứng chỉ tiếng anh quốc tế

Xem thêm tại đây